Förskola för asylsökande

Interpellation till Amanda Agestav (KD), ordförande i förskolenämnden

Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige.

I februari antog kommunstyrelsen en inriktning för mottagande och inkludering. Ett av målen på kort sikt är att erbjuda allmän förskola på likvärdiga villkor.
I dagsläget erbjuds alla förskoleklass-och skolbarn en plats på Introduktionsskolan. Det är en mycket bra verksamhet, men samtidigt som de äldre syskonen åker iväg till skolan på morgonen lämnas de yngre syskonen kvar på anläggningsboendet. Ett boende som i vissa fall är så överbelagt att 6 personer ska rymmas i ett rum på 12 kvadratmeter och som i stort sett inte har några gemensamma utrymmen. I denna miljö mår varken barn eller vuxna bra.

Vi vet att små barn har ett stort behov av att få leka tillsammans med andra barn och träna på att lära sig olika färdigheter. Därför är det viktigt att även de yngre barnen erbjuds en trygg och bra verksamhet så snart som möjligt.

Mina frågor är därför:

– När kommer förskoleverksamhet för barn på asylboenden i Västerås att starta?

– I Lidköping har kommunen tillgodosett behovet med hjälp av en mobil förskola, är det något som förskolenämnden i Västerås har diskuterat?

Agneta Hermansson (V) 2016-02-25

Kommentera

EN SKOLA FÖR ALLA
Vill du veta mer om hur Vänsterpartiet vill förbättra skolan i Västerås? Läs vårt nya skolpolitiska program. Ladda ner Vänsterpartiet Västerås skolpolitiska program här!
NYHETSBREVET
Vill du veta mer om vad vi gör och tycker? Då ska nu anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Klicka här för att prenumerera!
BLI MEDLEM

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Bli medlem i Vänsterpartiet. Första året kostar bara 100 kr.
Klicka här för att bli medlem!

Gilla oss på Facebook!