Har alla elever en bra miljö för utomhusaktiviteter?

Interpellation till Vicki Skure Eriksson (C), ordförande i grundskolenämnden

Idrottsämnets kursplan beskriver att lekar och andra fysiska aktiviteter i natur- och utemiljö ingår i det centrala innehållet. Ett syfte med ämnet är att utveckla elevernas intresse för att vara fysiskt aktiva. Något som är extra viktigt idag då den nya teknikens alla möjligheter lockar till mer och mer stillasittande.

Utemiljön utanför en del av våra skolor är dock inte i ett sådant skick att den inbjuder till rörelse.
Ett bristande underhåll under många år har lett till att skolornas aktivitetsplaner gradvis har förfallit. Det finns exempel där asfalten på löparbanan har så djupa sprickor att det helt enkelt inte går att springa på banan. Det finns också gräsplaner som tidigare fungerat som lek- och spelplaner men som nu är så ojämna att det finns risk en uppenbar skaderisk att ha aktiviteter på dem.
En sådan bristfällig miljö leder förstås inte till att elevernas intresse för uteaktiviteter ökar.

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att barnen har en utemiljö som inbjuder till lek, rörelse och pedagogiska aktiviteter. Vi har i budgetsamarbetet med regeringen fått igenom en satsning på skolornas utemiljö med 500 miljoner kronor.

Mina frågor till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson är:

1. Har ni en tydlig bild över hur förutsättningarna för att kunna bedriva idrottsämnets alla utomhusmoment ser ut på våra skolor?
2. Finns det en plan för hur och när de aktivitetsplaner vid skolorna som nu är i stort behov av upprustning ska åtgärdas?

Agneta Hermansson (V)
2016-05-09

Kommentera

EN SKOLA FÖR ALLA
Vill du veta mer om hur Vänsterpartiet vill förbättra skolan i Västerås? Läs vårt nya skolpolitiska program. Ladda ner Vänsterpartiet Västerås skolpolitiska program här!
NYHETSBREVET
Vill du veta mer om vad vi gör och tycker? Då ska nu anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Klicka här för att prenumerera!
BLI MEDLEM

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Bli medlem i Vänsterpartiet. Första året kostar bara 100 kr.
Klicka här för att bli medlem!

Gilla oss på Facebook!