Aktuellt

Låt läslusten blomstra!

Motion till Västerås kommunfullmäktige

Låt läslusten blomstra!
Sommaren kan vara en tid då en del barn kommer ifrån läsningen som annars sker dagligen i både förskola och skola. Det är synd. Sommaren borde vara en tid då böckerna får ta plats och där läsningen kan ske av lust och på olika ställen, både ute och inne. Genom böcker kan barn uppleva alla möjliga spännande äventyr under sitt sommarlov från skolan, oavsett om de reser iväg till andra ställen eller ej.

Forskningen visar att pojkar tenderar att läsa mindre än flickor och också läser sämre än flickor. Detta är tecken på en utveckling och normer som behöver brytas.

Det är viktigt att vi ger barnen läslusten tidigt. Genom att sätta ut små sommarbibliotek i parker och i bostadsområden eller på andra strategiska platser kan vi hjälpa barn och unga att hitta äventyren och ge dem en start för att sen slussa vidare till biblioteken och fler böcker. I de små bokholkarna kan det finnas både bilderböcker och kortare berättelser att läsa på plats, men även ungdomsböcker att låna med sig hem.

I Västerås stads bibilioteksplan är ett av målen ”flexiblare verksamhet – nå fler”. En av åtgärderna för att nå målet är att för att nå nya målgrupper ska någon form av bibliotekservice inrättas på nya platser.

För att locka nya läsare och för att fler flickor och pojkar ska upptäcka holken kan särskilda dragplåster och aktiviteter användas. En idé kan vara att göra den läsfrämjande verksamheten till en verksamhet som sköts av kommunens feriejobbare. Det går att kombinera med läs- och sångstunder och annan utlåning av exempelvis uteleksaker.

Det finns många sätt att utveckla en satsning på utebibliotek, bara fantasin sätter gränser.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:

– Kulturnämnden får i uppdrag att upprätta små utebibliotek på flera platser i våra parker och bostadsområden med fokus på böcker för barn och unga.
– Västerås Stad ser om den läsfrämjande verksamheten kan göras till verksamhet för unga feriejobbare.
– När motionen genomförs bör syftet bland annat vara att öka pojkars läsande.

Anna Maria Romlid Olle Kvarnryd Harri Åman Agneta Hermansson

Kopiera länk