Aktuellt

Avskaffa allmän visstid

Motion till Västerås kommunfullmäktige

 

Avskaffa allmän visstid

Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att arbetsköparna ska utnyttja möjligheten att kunna låta lönearbetare gå utan tillsvidareanställning under obegränsad tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning, vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en fråga, då är det ett säkert tecken på att situationen är mycket allvarlig.

Riksdagen har beslutat om att stoppa möjligheten för arbetsköpare att kunna hålla lönearbetare i livslång otrygghet. Något endast Sverigedemokraterna motsatte sig, de ville behålla lagstiftningen. Vänsterpartiet ville gå längre och begränsa perioden som en anställd kan gå utan trygg anställning till maximalt två år inom en femårsperiod. Dock valde riksdagen att inte gå på den linjen.

Det innebär inget hinder för att kommunen skulle kunna gå steget längre och förbättra villkoren för sina anställda. Detta genom att tydliggöra att visstidsanställningar endast ska användas vid vikariat eller om det finns särskilda behov som förhandlats med de berörda fackliga organisationerna.

Det är orimligt att år efter år låta anställd personal leva i ovisshet, när det är uppenbart att behovet av deras arbetskraft finns.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

  • Att Västerås stad med omedelbar verkan upphör med användningen av anställningsformen allmän visstid.
  • Att undantag från dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med de fackliga organisationer inom det avtalsområde anställningen berör.
  • Att anställda som längst kan vara vikarier- och allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.

 

 

 

Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                               Harri Åman               Agneta Hermansson

Vänsterpartiet Västerås 2016-10-13

Kopiera länk