Aktuellt

Bygg en stad för alla

Motion till Västerås kommunfullmäktige

 

Bygg en stad för alla

Västerås är en kommun som växer både i antal innevånare som i antal byggprojekt. Byggandet är mycket glädjande men vi vet att alla behov sannolikt inte kommer att tillgodoses av nybyggen. Vad som saknas är främst billigare hyresrätter. En granskning som Hyresgästföreningen har gjort visar att inte ens hälften av hushållen i Västerås har råd med en nybyggd tvårummare på 60 kvm.

Det flesta politiker och stadsplanerare är idag överens om att en blandad och integrerad stad är det bästa för en positiv och hållbar stadsutveckling. Att isolera ekonomiskt starka respektive svagare grupper från varandra ökar både den sociala utslagningen och motsättningarna i en stad. Därför är det viktigt att vi kommunpolitiker tar vårt ansvar för att bygga en integrerad stad för kommande generarationer västeråsare.

Det har länge påståtts att det är omöjligt för kommuner att ställa krav på billigare byggande och att det är mycket svårt att bygga nyproducerat till lägre priser. Göteborg har dock visat att det är fullt möjligt i sitt stadsutvecklingsprojekt i Frihamnen. Här har kommunen i förfrågansunderlaget för markanvisning ställt krav på stor andel hyresrätter men också skall-krav gällande hyresnivåerna i minst 15 år. Skall-kraven säger att av de hyresrätter som byggs ska hyran ligga på: 25 % -1000 kr/kvm, 25 % – 1400kr/kvm, 25 % – 1850kr/kvm, 25 % -fri prissättning. De allra flesta aktörer kunde också uppfylla dessa krav. Det innebär att en nyproducerad lägenhet på 60 kvadrat får en hyra på bara cirka 5000 kr i månaden för de billigaste lägenheterna.

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

  • Att Västerås stad tar fram en modell för markanvisning i enlighet med Göteborgs Frihamnsmodell för att få till låga hyreskostnader på delar av hyreslägenheterna.

 

 

 

Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                               Harri Åman               Agneta Hermansson

Vänsterpartiet Västerås 2016-10-13

Kopiera länk