Har arbetsgivardelegationen utvärderat arbetstidsförkortningsprojektet i Göteborg?

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) 

Har arbetsgivardelegationen utvärderat arbetstidsförkortningsprojektet i Göteborg? 

Vänsterpartiet skrev 2014 en motion om att införa ett försök med arbetstidsförkorning i hemtjänsten i Västerås stad. Vi fick bland annat då till svar från majoriteten att det redan pågår en massa försök och att vi skulle invänta och utvärdera resultaten från dessa.

Nu har en delrapport från Göteborgs-projektet med sex timmars arbetsdag presenterats, vilken visar på ett lyckat resultat av försöket hittills. Bland annat känner sig undersköterskorna på Svartedalens äldreboende piggare, lugnare och friskare, och sjukfrånvaron har minskat. Dessutom upplever de att de gör ett bättre jobb, vilket är bra för de äldre.

Mina frågor är följande:

– Hur har arbetsdelegationen följt arbetet?

– Vilka slutsatser drar arbetsgivardelegationen om det hittills lyckade försöket i Göteborg?

– Ifall slutrapporten, som kommer i början av 2017 visar på samma positiva resultat, kan då ett försök med sex timmars arbetsdag vara något för Västerås stad?

 

Harri Åman (V)

2016-11-28

Kommentera

EN SKOLA FÖR ALLA
Vill du veta mer om hur Vänsterpartiet vill förbättra skolan i Västerås? Läs vårt nya skolpolitiska program. Ladda ner Vänsterpartiet Västerås skolpolitiska program här!
NYHETSBREVET
Vill du veta mer om vad vi gör och tycker? Då ska nu anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Klicka här för att prenumerera!
BLI MEDLEM

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Bli medlem i Vänsterpartiet. Första året kostar bara 100 kr.
Klicka här för att bli medlem!

Gilla oss på Facebook!