Aktuellt

Internutbildning för vikarier till pedagogiska verksamheter

Behovet av vikarier ökar i stadens kommunala pedagogiska verksamheter. Vikarieförmedlingen står för den största delen av den tillfälliga bemanning som efterfrågas. Det handlar både om vikarier vid längre frånvaro, samt extra bemanning när det finns behov av extra stöd. Det innebär att de ofta möter elever med särskilda behov, antingen som lärarvikarie eller då de är extraresurs kring elever med särskilda behov. Många av de som anställs via vikarieförmedlingen saknar pedagogisk utbildning och vissa saknar dessutom yrkeserfarenhet. Samtidigt ska dessa personer kunna skollagen, arbeta med skolans värdegrund och möta barn med särskilda behov.

 

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta att:

– Alla nuvarande anställda i vikarieförmedlingen ska erbjudas en utbildning i skolans värdegrund och arbete med barn med särskilda behov.

– Alla nyanställda via förmedlingen ska genomgå utbildning i skolans värdegrund och arbete med barn med särskilda behov.

– Barn och utbildningsförvaltningen ges i ansvar att utbildningen tas fram och genomförs.

 

 

 

Vasiliki Tsouplaki                        Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                              Harri Åman

Vänsterpartiet Västerås 2017-02-02

Kopiera länk