Skolan

Nedläggning av Bäckbyskolan

Interpellation till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure-Eriksson (C)

I en intervju i VLT den 25 februari berättar grundskolenämndens ordförande Vicki Skure-Eriksson (C) om bakgrunden till varför majoriteten vill lägga ner Bäckbyskolan. Skure-Eriksson anför bland annat att det står i skollagen att det inte är acceptabelt att ha ett underskott i ekonomin, i detta fall 2 milj. Svårigheten att få ihop heltidstjänst i spanska och elevernas låga betyg är ytterligare skäl. Hon erkänner att hon inte vet varför eleverna väljer bort skolan men att det är troligt att inte skolan lever upp till förväntningarna.

Det föranleder mig att ställa ett flertal frågor:

  1. Är det din mening att alla högstadieskolor ska vara så stora att man kan erbjuda heltidstjänster i samtliga moderna språk, eller gäller detta bara spanska? Hur är det med andra ämnen?
  1. Är det majoritetens uppfattning att alla skolor med lågt betygssnitt erbjuder eleverna en dålig undervisning och bör läggas ner, eller är det bara Bäckbyskolan?
  1. Du påstår att en mängd satsningar har gjorts för Bäckbyskolan. Kan du ge några exempel?
  1. Varför har man inte från majoritetens sida försökt ta reda på varför elever inte väljer Bäckbyskolan i önskvärd utsträckning?
  1. Kommer ni med hänvisning till skollagen lägga ner alla skolor som inte har ekonomi i balans?

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

2017-03-06

Kopiera länk