Aktuellt

Sluta kalla medborgarna för kunder

Förändringen från medborgare till kund har under de senaste åren varit en medveten politisk handling. Medborgare är ett ord som alltmer sällan används av politiker och myndigheter. Istället har samhället kommit att liknas vid en butik där vi människor beskrivs som kunder.

Kundbegreppet är problematiskt eftersom en kund är en fysisk eller juridisk person som köper eller hyr en produkt eller en tjänst från ett företag eller en person. En presumtiv kund är en fysisk eller juridisk person som utgör potential till att bli kund, vilka tillsammans utgör en marknad.

Att vara medborgare innebär det att man har fulla politiska och sociala rättigheter och skyldigheter i en kommun eller i en stat. Det finns en stor skillnad mellan att vara medborgare i ett samhälle och att reduceras till kund på en marknad. Kunden har bara skyldighet – att betala för varan eller tjänsten. Som medborgare ingår vi i ett större socialt sammanhang där vi har både rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Som medborgare har vi rätt till en insyn och inflytande som kunden aldrig har rätt att kräva.

Att betrakta medborgare som kunder skapar distans mellan individ och samhälle.  I Uppsala kommun har exempelvis politikerna beslutat att ta bort kundbegreppet. Socialstyrelsen är också kritisk till att använda ordet kund eftersom det beskriver en av parterna i en civilrättslig relation inom det privata näringslivet.

 

Därför föreslår vi kommunfullmäktige att besluta:

– Att Västerås stad upphör med att använda kundbegreppet i styrdokument och istället använda mer beskrivande uttryck som exempelvis: arbetstagare, hyresgäst, deltagare i dagligverksamhet, mottagare av äldreomsorg, gäst på kortitidsboende, mottagare av ekonomiskt bistånd, person med stöd av kontaktperson, besökare på öppna verksamheter, föräldrar till skolbarn, låntagare på bibliotek för att nämna några.

 

 

Vasiliki Tsouplaki                        Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                              Harri Åman

Vänsterpartiet Västerås 2017-05-04

Kopiera länk