Aktuellt

Utförsäljning av bostäder

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S)               

Vårt kommunala bostadsbolag Mimer har gått ut i media och berättat att de planerar att sälja ut 749 lägenheter på Bäckby och Skallberget. Vänsterpartiet ser det som en mycket oroande utveckling där det fattas beslut om att satsa på Bäckby och Skallberget i kommunstyrelsen, samtidigt som majoriteten lägger ner Bäckbyskolan och nu planerar för utförsäljning av hyresbostäder.

Syftet med allmännyttan är att säkerställa trygga och prisvärda bostäder till alla. Det är också en bild som gemene man också har. Därför är det inte konstigt att hyresgästerna som nu bor i de hem som Mimer planerar att sälja blir oroliga för vad som kommer att hända med deras hem nu.

Mimer är vårt bästa bostadspolitiska verktyg. Tidigare utförsäljningar visar att privata aktörer inte blir de långsiktiga ägare som vi från Vänsterpartiet vill se. Det är bara allmännyttan som på ett tydligt sätt har ett uppdrag att tillvarata invånarnas rätt till ett bra boende framför det ekonomiska intresset.

 

Det föranleder mig till att ställa följande frågor:

– Mimers VD har framfört att skälet till försäljning är att få in fler fastighetsaktörer för att utveckla dessa områden. Vad tänker ni från den politiska ledningen att ett annat fastighetsbolag ska kunna göra som inte Mimer klarar av idag?

-Vilka garantier kan du ge de hyresgästerna som känner oro inför planerad försäljning av deras hem?

– Anser du att försäljningen är en principiellt viktig fråga och planerar ni därför att ta upp frågan i kommunfullmäktige?

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

2017-08-14

Kopiera länk