Aktuellt

Förskoleplats till barn som bor på skyddat boende

Motion till Västerås kommunfullmäktige

Barn som har upplevt våld påverkas negativt. När våldet sker inom den närmaste familjen är det extra skadligt. Barn som har upplevt eller blivit utsatta för våld bor med sin mamma på skyddat boende saknar ofta en förskoleplats. Trots att barnen har behov av trygghet och rutiner i en miljö som dom känner igen, samtidigt som mammorna behöver tid för sig själv för att orka med föräldraskapet. I Jönköping jobbar dom utifrån en modell ”etablerad placering” där ett antal förskolor erbjuds till barn som bor på ett skyddat boende. Dessa förskolor har en utbildning och kompetens att arbeta med barn som har upplevt våld.

Vänsterpartiet Västerås vill att Västerås stad också ska erbjuda förskoleplats även till de barn som tillfälligt bor på ett skyddat boende i kommunen. Västerås stad behöver också jobba mer strukturerat kring skyddade uppgifter, när det gäller dessa barn.

 

Därför föreslår vi kommunfullmäktige att besluta:

– Att förskolenämnden ska erbjuda barn som bor på skyddat boende förskoleplats, med minst 3 timmar per dag i veckan.

– Att förskolenämnden utbildar personal vid minst två förskolor kring barn som har upplevt eller blivit utsatta för våld.

– Att de förskolor som har fått ovan nämnda utbildning erbjuder skyndsamt förskoleplats för barn som bor på skyddat boende.

– Att de pedagogiska nämnderna tar fram ”skyddade rutiner” när det gäller barn som bor på skyddat boende.

 

 

 

Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                     Harri Åman                         Agneta Hermansson

Vänsterpartiet Västerås 2017-12-07

Kopiera länk