Aktuellt

Skolan som kostnadsfri

Fråga till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure-Eriksson (C)

Under förra mandatperioden tog dåvarande Barn- och ungdomsnämnden ett dokument ”Riktlinjer för kostnadsfri grundskola/grundsärskola”. Syftet med riktlinjen var att säkerställa att grundskolans verksamhet ska vara kostnadsfri och uppmärksamma dolda kostnader.

När denna riktlinje infördes arbetade man aktivt med den i olika forum med både rektorer och pedagoger. Riktlinjen var allmänt känd. Men nu ställer jag mig frågande till hur många ute på våra skolor som har kännedom om riktlinjen, eftersom jag under den senaste tiden har fått vittnesmål efter vittnesmål från vårdnadshavare om att riktlinjen inte följs.

Mina frågor blir därför:

– Hur säkerställer du som ordförande att Riktlinjer för kostnadsfri grundskola/grundsärskola efterföljs på våra skolor?

– Hur informerar förvaltningen nya rektorer kring vilka riktlinjer vi har?

Kopiera länk