Aktuellt

Feministisk stadsplanering

Hur vi organiserar våra samhällen och våra bostadsområden får effekt på allt ifrån trivsel och trygghet till hur vi rör oss och verkar. Det är vanligt att den fysiska planeringen och markanvändningen i högre utsträckning svarar mot mäns behov än mot kvinnors. Viktiga frågor är därför vem det är vi bygger och planerar för samt på vilket sätt det sker. Vems kunskaper vinner legitimitet och vem ges insyn och möjlighet att påverka?

Västerås stad har arbetat utifrån ett jämställdhetsperspektiv, bland annat hur vi använder grönområden. Det gav ett mycket intressant resultat, bland annat framkom att kvinnor i högre grad använder sig av grönytorna. Trots att Västerås stad gör en hel del vill Vänsterpartiet att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra allt. Förutom själva bebyggelsemiljön handlar det om ljussättning, när vi namnger nya gator, offentlig konst, för att nämna några.

Vänsterpartiet vill att Västerås stad utvärderar sitt tidigare jämställdhetsarbete och tar fram en modell för att feministisk stadsplanering ska genomsyra allt arbete.

 

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

– Att berörda nämnder får i uppdrag att utvärdera tidigare arbeten och studier i syfte att ta fram en modell för feministisk stadsplanering.

– Att berörda nämnder tar fram en checklista med tydliga jämställdhetsmål.

– Att berörda nämnder utfår från ett jämställdhetsperspektiv vid namngivning av nya torg, platser, gator och områden.

– Att kulturnämnden utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid offentlig konstnärlig utsmyckning.

 

 

Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                              Harri Åman                 Agneta Hermansson

Västerås 2018-03-08

Kopiera länk