Aktuellt

Cykelservicestation

Ju fler som väljer cykeln, desto bättre är det för oss alla. Cykeln är ett snabbt, flexibelt och pålitligt färdmedel som tar liten plats och den är tyst och miljövänlig. Cyklisterna är viktiga i vårt arbete för att bygga en hållbar och attraktiv stad.

För att så många som möjligt ska ha cykeln som det bästa och självklara valet i vardagen vill vi på olika sätt arbeta för att underlätta för cyklisterna. Ett sätt är att inrätta en cykelservicestation där man kan hänga upp sin cykel i bekväm arbetshöjd för att pumpa och tvätta sin cykel, utföra enklare reparationer och fylla på vattenflaskan.

I många andra kommuner finns det eller planeras det för cykelservicesationer. Den bifogade bilden är från Malmö, som har en mycket uppskattad cykelservicestation. Vänsterpartiet vill öka cyklandet i Västerås, en cykelservicestation är en del i att göra Västerås till en cykelstad värd namnet.

 Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

– Att tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta en centralt belägen cykelservicestation.

 

Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                Agneta Hermansson                  Harri Åman

Västerås 180412

 

 

Kopiera länk