Aktuellt

Arbetstidsförkortning för äldre arbetstagare

Det kommer att saknas många lärare inför skolstarten i höst, och bristen på behöriga lärare, fritidspedagoger och övriga pedagoger förväntas att öka alltmer under de kommande åren. Många av stadens medarbetare närmar sig pensionsåldern och en hel del väljer att sluta ett par år innan de har fyllt 65 år.

Det är inte tillräckligt många som söker till lärarutbildningarna för att vi ska kunna täcka upp efter de som försvinner. Det tar dessutom 4-5 år innan de som nu startar sin utbildning är redo att börja arbeta som lärare. Konkurrensen mellan kommunerna i jakten på behöriga lärare hårdnar och vi tappar lärare till grannkommuner som bland annat kan erbjuda högre löner.

Det är uppenbart att vi skulle vara hjälpta av att kunna behålla så många pedagoger som möjligt fram till pensionsåldern och vill därför att Västerås stad ska kunna använda sig av 80-90-100-modellen. Modellen innebär att medarbetare som har fyllt 61 år, och arbetat minst 10 år inom kommunen, kan bli erbjudna att gå ner till 80 procents arbetstid. De får 90 procent av lönen och 100 procent inbetalning till tjänstepension.

Den här modellen underlättar för medarbetaren att orka vara kvar till pensionen. Den ökar också möjligheten för erfarna, kunniga medarbetare att föra över sin kompetens till andra. I Helsingborg har man använt sig av den här modellen i flera år och den har spridit sig till omfatta fler och fler arbetsgrupper.

I Västerås handlar det om hundratals pedagoger som vi skulle kunna behålla om vi kunde erbjuda möjligheten att gå ner i arbetstid när vi ser behov av det. Det är inte fråga om en rättighet, utan om en möjlighet för kommunen att kunna erbjuda attraktiva arbetsvillkor och därmed behålla den äldre personalen längre.

 

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

–  Att en arbetstidsförkortning enligt modellen 80-90-100 erbjuds till pedagoger som har fyllt 61 år inom grundskolan och gymnasieskolan.

 

Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                Agneta Hermansson                  Harri Åman

Västerås 180607

Kopiera länk