Val 2018

Valplattform

Ett Västerås för alla

Västerås blir mer och mer ojämlikt. En resa med buss nummer tre från arbetarstadsdelen Råby till välbeställda Hamre är som att åka från en värld till en annan. I takt med att klyftorna växer ser vi att välfärden försämras och att de med minst resurser drabbas hårdast.

Vänsterpartiet arbetar för ett jämlikt Västerås. Tjockleken på din plånbok ska inte avgöra vilka möjligheter du har i livet. Låt oss bygga ett Västerås för alla.

En skola för alla

Skolan kan inte på egen hand radera ut ojämlikheten men den kan jämna ut skillnaderna så att alla barn får en bra start i livet. Tyvärr satsar Västerås betydligt mindre på skolan än andra kommuner. Följden är att inte alla barn får den hjälp de behöver.

  • Mer pengar till skolan
  • Ge alla elever stöd efter behov
  • Inga dolda avgifter

En äldreomsorg för alla

Ingen ska känna oro över att vara äldre. För oss är det en
självklarhet att äldreomsorgen i Västerås ska vara tillgänglig, jämlik och hålla en hög kvalitet. De senaste fyra
åren har negativa berättelser från äldre, anhöriga och
personal avlöst varandra. Det kan vi inte acceptera.

  • Inför sex timmars arbetsdag för personalen
  • Låt de äldres behov styra verksamheten
  • Stoppa vinstjakten i välfärden

En bostad för alla

Västerås växer och billiga hyresrätter har blivit en
bristvara. Situationen förvärrades ytterligare när den
politiska majoriteten (S, MP, C och KD) sålde ut 749 av
Mimers lägenheter till ett ökänt bostadsbolag. Trots
protester från oss och de drabbade hyresgästerna.

  • Bygg billiga hyresrätter
  • Sälj inte ut Mimers lägenheter
  • Öka hyresgästernas inflytande

Vill du veta mer om vår politik? Vänsterpartiets kommunpolitiska program 2018-2022 hittar du här och vårt utbildningspolitiska program hittar du här. Du kan också besöka oss i vår valstuga på Sigmatorget eller följa oss på Facebook och Instagram

Kopiera länk