• Hem
  • 6 timmars arbet...
sida

6 timmars arbetsdag på prov

Inför 6 timmars arbetsdag på prov i Västerås stad

Människor idag behöver tid att leva och rätt till ett arbete. En alltmer tempofylld arbetsdag stressar sönder hälsan, livet och relationerna till våra nära. Samtidigt står rekordmånga människor utan arbete eller arbetar ofrivilligt för lite. De stressrelaterade sjukskrivningarna ökar framförallt bland kvinnor, hjulen snurrar på. Mellan förskolelämning, instämpling och ett slitsamt arbetspass räcker tiden sällan till. Kvinnor står idag för det mest obetalda arbetet i hemmet. 6 timmars arbetsdag skulle resultera i mer tid hemma, för alla, och då också eventuellt resultera i ett mer lika ansvar för hushållsarbetet.

 

Vi behöver ett mänskligt och rättvist samhälle där människor har reella möjligheter att leva berikande liv. Vi behöver en arbetsmarknad där människor orkar jobba fram till pensionsåldern och vi behöver ökade förutsättningar för par att leva jämställt. Arbetstidsförkortningen har stor potential att bli en reform som svarar mot behovet av ett arbetsliv och privatliv som gynnar människan och inte kapitalet.

 

Flera företag och några kommuner har redan ställt sig positiva till arbetstidsförkortning. Med en mer välmående arbetsstyrka som inte bränner ut sig minskar sjukdagarna och pensionsåldern kan höjas för de som vill. Dessa företag och kommuner har upptäckt att åtta timmars arbetsdag inte är en garant för mer utfört arbete.

 

Vänsterpartiet driver en hållbar sysselsättningspolitik som passar ett samtida samhälle och ser en arbetstidsförkortning som ett naturligt nästa steg. Vänsterpartiet vill därför under innevarande mandatperiod göra ett försök med 30 timmars arbetsvecka och sextimmars arbetsdag med bibehållen lön i äldreomsorgen.

 

  • Vi yrkar att Västers stad under mandatperioden gör ett försök med 30 timmars arbetsvecka och sextimmars arbetsdag med bibehållen lön i en eller flera verksamheter i äldreomsorgen.
  • Vi yrkar att projektet ska följas och utvärderas tillsammans med Mälardalens högskola.

 

 

Vasiliki Tsouplaki, Anna Maria Romlid, Olle Kvarnryd, Harri Åman

Vänsterpartiet Västerås

Kopiera länk