sida

Läxhjälp i skolan

Många lärare och forskare håller med Vänsterpartiet om att hemläxor riskerar att öka skillnaderna mellan barn med högutbildade föräldrar och de med föräldrar som har kort eller ingen utbildning alls. Ett sätt möta denna orättvisa är att de skolor som har läxor medvetet erbjuder läxhjälp med pedagogisk utbildad personal i anslutning till skoldagen.

Min frågor är därför:
– Vilka skolor erbjuder idag läxhjälp och i vilken omfattning?
– Finns det någon strategi i grundskolenämnden i syfte att alla grundskolor ska erbjuda läxhjälp?

Anna Maria Romlid (V)

Kopiera länk