sida

Schemaläggningsystem

Västerås Stads ambition är att vara en bra arbetsgivare. Vänsterpartiets mål är att staden ska vara Västerås bästa arbetsgivare. Vi vill att alla anställda ska ha en arbetsmiljö som är fysiskt, psykiskt och socialt utformad så att människor håller hela arbetslivet ut. De anställda är kommunens främsta resurs. Därför är det viktigt att staden erbjuder löner som det går att leva på, trygga anställningsvillkor och goda möjligheter att utvecklas inom sitt yrke. Det är inte bara en rättvisefråga utan också en förutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att rekrytera personal i framtiden och upprätthålla en god servicenivå för Västerås invånare. proAros spelar en stor roll i detta arbete, eftersom många av kommunens arbetsgivare jobbar just för proAros.

Att känna sig delaktig och att kunna vara med att påverka sin arbetssituation och arbetsmiljö är viktigt för de allra flesta som jobbar. Det är också viktigt att känna sig uppskattad. I och med att ett nytt schemasystem har presenterats har många kritiska röster hörts i media från de anställda och därför vill jag ställa följande frågor:

– Vad kännetecknas av att vara en bra arbetsgivare?
– Tycker du att proAros ledning lever upp till din definition?
– Hur jobbar proAros ledning med att göra medarbetarna mer delaktiga i arbetet och arbetsmiljön?
– Hur har förslaget kring ny schemaläggning arbetas fram?
– Finns det en konsekvensbeskring kring hur det nya systemet kommer att påverka medarbetarna och kunderna?
– Finns det ett motsatsförhållande mellan kund- och medarbetarperspektivet, borde det inte gå att komma fram till lösningar som gynnar bägge parter?

Anna Maria Romlid (V)

Kopiera länk