sida

Vad händer med hyresgästerna på Vetterstorp?

Interpellation till Lars Korkman, ordförande i Bostads AB Mimer

Många hyresgäster är oroliga inför de omfattande lägenhetsrenoveringarna som planeras på Mimers lägenheter på Vetterstorp. Största oron rör hyreshöjningarna. Totalt rör det sig 296 lägenheter.

I och med renoveringarna vill Mimer höja hyrorna kraftigt och hänvisar till Rikshems hyror i samma område. Om detta blir en realitet kommer det att innebära höjningar upp till 83 %, med ett genomsnitt på ungefär 75 %. Ett räkneexempel som vi har tagit del av är att efter renoveringarna kommer en trea att kunna kosta 7 500-8 000 kronor per månad. Då stambyten inte motiverar hyreshöjningar väljer Mimer att bekosta nödvändiga renoveringar med insatser som kan anses standardhöjande.

Det som skiljer sig från Mimer och Rikshem var att Rikshem gav hyresgästerna en större valfrihet, dvs. möjlighet att välja mellan två nivåer. Antingen fick man lägenheten totalrenoverad och en högre hyra eller så gjordes bara det mest nödvändiga och man fick en lägre höjning.

Mina frågor är därför:

1. På vilket sätt har Mimers styrelse agerat för att hålla nere hyreshöjningarna vid renoveringar?
2. Anser du att den modell som används på Vetterstorp är en bra modell för att bekosta stambyten?
3. Hur säkerställer Mimer att hyresgästernas inflytande vid ombyggnation?
4. Finns det möjlighet för hyresgästerna att tacka nej till delar av renoveringen?
5. Kommer hyresgästerna som inte har råd att bo kvar erbjudas andra bostäder?

Vasiliki Tsouplaki (V)

Kopiera länk