sida

Varför nedprioriteras barn och unga?

Interpellation till Marita Öberg Molin (S), ordförande i kulturnämnden

År 2013 fick kultur-, idrotts- och fritidsnämnden ett tillskott i budgeten med 1 000 000 kr för att stödja lokalt producerad barn- och ungdomsteater i Västerås, ett beslut som togs av ett enigt kommunfullmäktige. Syftet är att barn och ungdomar ska uppleva och få ökad tillgång till professionell teater. Flera lokala teaterproducenter erhöll stöd och kunde erbjuda föreställningar och nya produktioner till barn och unga. Särskild vikt lades vid föreställningar som kunde erbjudas under skolloven.

Vid kulturnämndens sammanträde 16 december beslutades om en minskning med 500 tkr inom nämnt område dvs stödja lokalt producerad barn- och ungdomsteater. Sammantaget fanns det ansökningar för ett belopp om totalt 1 580 000 kr.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturnämndens ordförande följande

  1. På vilket sätt har verksamheten utvärderats?
  2. Om utvärdering genomförts, har den givit vid handen att det är motiverat att minska anslaget med 500 tkr?
  3. Om utvärdering inte genomförts, vad är det då som föranleder nämnden att halvera stödet till lokalt producerad barn- och ungdomsteater?
  4. På vilket sätt kommer denna minskning av anslaget märkas för våra barn och ungdomar i Västerås?

 

Olle Kvarnryd (V)

2015-02-02

 

Kopiera länk