sida

Motioner

Här kan du läsa de motioner som vi lagt i kommunfullmäktige.

Mandatperiod 2018-2022:

Västerås stad ska främja goda arbetsvillkor i konferens- och restaurangbranschen

Samordna arbetet med jämställdhet och våldsprevention 

Mandatperiod 2014-2018:

Vatten till västeråsarna

Arbetstidsförkortning för äldre arbetstagare

Cykelservicestation

Feministisk stadsplanering

Förskoleplats till barn som bor på skyddat boende

Toaletter vid våra större lekplatser

Sluta kalla medborgarna för kunder

Vård på hemmaplan

Internutbildning för vikarier till pedagogiska verksamheter

Duschbås

Avskaffa allmän visstid

Bygg en stad för alla

Låt läslusten blomstra!

Flexibla bostäder för att möta upp flyktingkatastrofen

Upprätta plan för halvering av barnfattigdomen

Dags för ett genuslyft i skolan!

Vita jobb

6 timmars arbetsdag på prov

Lys upp Aseaströmmen!

Svenska med Baby

Låt barn och unga utsmycka gångtunnlar

Bostäder för idrotten!

 

Kopiera länk