sida

Flexibla bostäder för att möta upp flyktingkatastrofen

Motion till Västerås kommunfullmäktige

Världen står nu inför den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget. Miljontals människor är på flykt undan krig och terror. Sverige och hela Europa ställs nu inför utmaningar med sitt flyktingmottagande, men också inför stora möjligheter att göra om och göra rätt. Vi behöver skapa långsiktiga förutsättningar för en snabbare integration i samhället och ett mer organiserat och värdigt mottagande.

De senaste veckornas ideella engagemang för flyktingarna skänker hopp och det är glädjande att se hur stark den svenska folkviljan är till att hjälpa. Men det är inte tillräckligt. Västerås Stad behöver ta ett större ansvar.

Västerås tar emot ungefär 1,8 flyktingar per tusen invånare. Det placerar Västerås på plats 186 bland landets 290 kommuner. Vår grannkommun Surahammar tar emot 4,6 flyktingar per 100 invånare. För att komma tillrätta med flyktingkatastrofen, behöver alla aktörer göra vad de kan för att hitta bra lösningar.

Vänsterpartiet vill därför att Västerås Stad ska prova den så kallade ”Västervikslösningen” och att kommunen omgående söker kontakt med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att inleda ett samarbete. Idén går ut på att kommunen låter bygga bostäder som är anpassningsbara för olika behov och Migrationsverket tecknar långa avtal, minst sex år eller längre, så att nybyggnationen kan bli lönsam för kommunerna.

Boendet ska vara flexibelt för att passa till exempel asylsökande, ungdomar, äldre eller personer som fått uppehållstillstånd, något som Västerås Stad har stora behov av. Utöver boendet bygger modellen på samarbete mellan Migrationsverket och Arbetsförmedlingen så att kommunen kan stå redo med all tänkbar samhällsservice när flyktingarna kommer.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

– Att Västerås Stad ska prova den så kallade ”Västervikslösningen”.

– Att kommunen omgående söker kontakt med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att inleda ett samarbete.

Vasiliki Tsouplaki Anna Maria Romlid Olle Kvarnryd Harri Åman

Kopiera länk