• Hem
  • Svenska med Bab...
sida

Svenska med Baby

Motion till Västerås kommunfullmäktige

Svenska med baby är ett projekt som startade i Stockholm i slutet av 2012. Idén är att skapa möten mellan barn och föräldrar från olika bostadsområden och med ursprung i hela världen. Tillsammans i grupperna bryts segregation, byggs nya broar och svenska språket tränas. Svenska med baby arrangerar öppna föräldragrupper. Träffarna byggs upp kring olika teman, men samtal och aktiviteter anpassas efter gruppens storlek, språknivå och intressen. Projektet har vunnit flera priser och har börjat sprida sig i resten av landet bland annat till Gävle.

Tre röster från projektet beskriver Svenska med baby såhär[1]:

Med Svenska med baby öppnar sig massor av möjligheter! Det är jätteroligt för mig att andra vill lära sig från mina erfarenheter från Uzbekistan och vi lär oss massor av saker av varandra. … Jag har ett väldigt litet socialt nätverk och det blir lätt en ond spiral när jag inte pratar Svenska. Jag har mycket lättare att lära mig här, genom att prata med andra, än att lära mig själv och från böcker.
Ziyoda med Zarina sex månader

Här är det många som möts, vi har många olika erfarenheter och tillsammans kan vi lära varandra många saker. … Det är ett stort problem för invandrare att vi läser SFI men inte får tillfälle att prata svenska och har svårt att få svenska kompisar. Utan kontakter är det jättesvårt att komma in i samhället!
Gladys med Stephen 7 månader

På första träffen var vi 14 personer med ursprung i nio olika länder, det är riktigt häftigt och berikande och vi hade inte träffats om inte det här initiativet tagits. För mig är mixen av människor som dyker upp på Svenska med baby det som berikar mest.
Mikael med Theodor 14 månader

För Västerås del tror vi i vänsterpartiet att Svenska med baby skulle innebära ett bra komplement till öppna förskolan för att fånga in nya grupper, skapa nya möten, öka förståelsen för varandra och bidra till att kunskaper i det svenska språket utvecklas.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:

  • Att uppdrag ges till berörda nämnder att utreda möjligheten att starta projektet Svenska med Baby i Västerås, där kommunen är en aktiv och delaktig aktör i projektet.

 

 

Vasiliki Tsouplaki           Anna Maria Romlid                Olle Kvarnryd                     Harri Åman

[1] Citaten är hämtade från: http://www.svenskamedbaby.n.nu/bakgrund. 2015-02-03

Kopiera länk