• Hem
  • Upprätta plan f...
sida

Upprätta plan för halvering av barnfattigdomen

Motion till Västerås kommunfullmäktige

Redan 2008 skrev Vänsterpartiet Västerås en motion om att utreda omfattningen av barnfattigdomen i kommunen. Vi yrkade även att åtgärder skulle tas fram för att underlätta barnens vardag. Motionen fick bifall och resulterade i rapporten Har du inga gummistövlar?

Mycket positivt har hänt sedan dess. Från och med 2011 finns det ett tydligt mål i strategisk plan att kommunen ska arbeta för att ge alla barn goda uppväxtvillkor. Flera miljoner kronor har årligen anslagits för att öka utbudet av gratisaktiviteter för barn och unga. Antalet kolloplatser har ökat och riktlinjer har tagits fram för avgiftsfri skola och förskola. Det har även avsatts medel för att inom ramen för försörjningsstöd bidra med extra pengar till familjer vid jul och skolavslutningar. Socialtjänsten har även fått tydligare riktlinjer för att säkerställa att barn i familjer med långvariga ekonomiska svårigheter ska få bidrag till material, medlemsavgifter och annat som kan behövas för att möjliggöra föreningsaktivitet. Allt detta har inneburit bättre möjligheter för barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer.

Rädda Barnen, som varje år följer upp frågan, konstaterar dock i rapporten för 2014 att 12,7 % av barnen i Västerås kommun finns i ett ekonomiskt utsatt hushåll. Det placerar oss på en inte särskilt hedrande 206:e plats i landet. Det är bättre än år 2000 men sämre än 2007. Naturligtvis hänger detta ihop med nationell lagstiftning kring sjukförsäkring, a-kassa och arbetsmarknadsfrågor. Men vi menar att det går att göra saker lokalt. Satsningarna på sommarjobb som varit de senaste åren är en sådan viktig insats, arbetsmarknadsprojekt med medel ur sociala resursfonden en annan.

Sedan vi skrev vår första motion har många kommuner och landsting arbetat med frågan och det finns nu många positiva exempel att följa. Vi menar att med en tydlig målsättning, och en konkret handlingsplan kopplad till den, kan arbetet mot barnfattigdomen växlas upp och gå in i nästa fas.

Vi föreslår därför kommunfullmäktige besluta:
– Att en handlingsplan tas fram för att halvera andelen barn som lever i hushåll i ekonomisk utsatthet till år 2022.

Vasiliki Tsouplaki
Anna Maria Romlid
Olle Kvarnryd
Harri Åman
Vänsterpartiet Västerås 2015-04-01

Kopiera länk