Angående ekonomiskt stöd till Västerås flygplats

Interpellation till Anders Teljebäck (S), ordförande i kommunstyrelsen 2016-04-04

Angående ekonomiskt stöd till Västerås flygplats

Under flera år har det nu betalats ut tre-siffriga miljonbelopp av skattemedel för att täcka flygplatsens förluster. Pengar som hade kunnat komma till god användning inom andra områden så som skola, förskola, äldreomsorg eller till stöd för människor med funktionsnedsättningar. Samtidigt som förlusterna ska kunna kvittas bort mot vinster för andra kommunala bolag för att minska kommunens skatteinbetalningar till staten. För att maximera denna skatteplanering har man även valt att sätta flygplatsbolaget som moderbolag i denna koncernbildning. Samtidigt har vi kunnat läsa ibland annat VLT att EU-kommissionen utreder hot om återbetalningskrav på ett par hundra miljoner kronor vilket enligt Magnus Edström (MP) skulle innebära en konkurs för flygplatsbolaget. Vi förmodar att återbetalningskravet dessutom hamnar på moderbolaget, eftersom det är det gamla flygplatsbolaget som fått ta med sig förlusterna, och befarar att det kan innebära en konkursför hela koncernen.

Våra frågor är därför:
– Hur ser majoriteten på hotet om återbetalningskrav?
– Vilka konsekvenser kommer det att bli för koncernbolaget om återbetalningskravet förverkligas?
– Hur ska man förhindra att inte nuvarande och kommande budget leder till nya återbetalningskrav?
– Om moderbolaget går i konkurs, vad händer då med de andra kommunala bolagen?

Anna Maria Romlid (V)
Olle Kvarnryd (V)

Kommentera

EN SKOLA FÖR ALLA
Vill du veta mer om hur Vänsterpartiet vill förbättra skolan i Västerås? Läs vårt nya skolpolitiska program. Ladda ner Vänsterpartiet Västerås skolpolitiska program här!
NYHETSBREVET
Vill du veta mer om vad vi gör och tycker? Då ska nu anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Klicka här för att prenumerera!
BLI MEDLEM

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Bli medlem i Vänsterpartiet. Första året kostar bara 100 kr.
Klicka här för att bli medlem!

Gilla oss på Facebook!