Välkommen till Vänsterpartiet Västerås

Vänsterpartiet Västerås arbetar för rättvisa och jämlikhet. Vi gör det på många olika sätt, på gator och torg, i bostadsområdena, på nätet och i kommunfullmäktige. Men allt vi gör har samma mål: att förändra samhället, att göra män och kvinnor jämlika, att ta bort klasskillnader och andra orättvisor, att skapa hållbara lösningar.

Här på vår hemsida hittar du kontaktuppgifter och våra politiska program. Vill du följa vårt dagliga arbete rekommenderar vi att du följer oss på Facebook.

Vänsterpartiet Västerås på Facebook

Aktuellt

Val 2018

Valplattform 2018

Ett Västerås för alla Västerås blir mer och mer ojämlikt. En resa med buss nummer tre från arbetarstadsdelen Råby till…

Engagera dig

Bli medlem

Det finns alla möjligheter för dig att aktivera dig precis i den grad du kan, vill och hinner.

Välkommen till Vänsterpartiet Västerås!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?