Aktuellt

Mälarhamnar

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S)

 

I Mälarhamnars årsredovisning för 2016 framkommer det ett flertal oroande uppgifter.

Det föranleder mig att ställa följande frågor:

 

1. Vad är bakgrunden till att personalomsättningen under 2016 har varit den högsta i hamnens historia?

2. Vilka är de bakomliggande orsakerna till att sjukfrånvaron under 2016 har ökat drastiskt från 4 % till 8 %?

3. Kan du beskriva vilka skillnaderna är mellan det nya avtalet med de tidigare lokala överenskommelserna som sas upp i slutet av 2015 av Mälarhamnars ledning?

4. Har det nya avtalet som slöts under 2016 haft någon påverkan på varför personal har lämnat Mälarhamnar?

5. Har det nya avtalet som slöts under 2016 påverkat att sjukfrånvaron har ökat?

6. Vilka strategier har Mälarhamnar satt upp för att minska sjukfrånvaron och bidra till att personalen trivs och vill stanna kvar i bolaget?

 

Anna Maria Romlid (V)
2017-04-03

Kopiera länk