Aktuellt

Brister i skolans arbetsmiljö

Interpellation till Utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Lidman (S)

Arbetsmiljöverket har precis avslutat sin treåriga inspektion av skolans arbetsmiljö. Myndigheten har undersökt runt 30% av landets skolor och Västerås stad har ingått i undersökningen. Sammanställningen visar att många kommuner brister i arbetsmiljöarbetet och det drabbar såväl personal som elever. Det kan till exempel handla om buller, dålig luft och hög arbetsbelastning. Därför undrar jag:

  1. Har Arbetsmiljöverket funnit brister i Västerås gymnasieskolor?
  2. Hur ska majoriteten arbeta för att komma till rätta med eventuella brister?

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

2017-03-22

Kopiera länk