sida

Vad händer med sommarlovs-lajv på Östra holmen?

Interpellation till Vicki Skure Eriksson (C), ordförande i grundskolenämden

Det har kommit till vår kännedom att det inte finns några ekonomiska medel till sommarlovs-lajv på Östra holmen till sommaren.

Lajvet har varit mycket uppskattat under de sex år som det har varit verksamhet. Den ansvariga föreningen har många gånger fullbelagt under de åtta veckor aktiviten pågår.

För Vänsterpartiet är det viktigt att olika kostnadsfria meningsfulla aktiviteter erbjuds på sommaren för barn och ungdomar i Västerås. Lajv är en ganska okänd företeelse för många unga och just sommarlovsvarianten på Östra Holmen har varit ett enkelt sätt att komma i kontakt med fenomenet. Lajv lockar till lek, fantasi, kreativitet, kamratskap och naturupplevelser. Alla unga under 16 år har dessutom haft fria båtresor ut till ön under tiden som fritidsgården har varit öppen

Vänsterpartiet beklagar att fritidsgårdarna som tidigare har finansierat verksamheten inte anser sig har råd med det i sommar.

Min fråga är därför:

  • Är detta ett resultat besparingskraven på grundskolenämnden?
  • Är övriga kostnadsfria sommarlovsaktiviter för 2015 hotade?
  • Hur kommer majoriteten säkerställa att det kommer att bli sommarlovs-lajv på Östra holmen i sommar igen?

 

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

Västerås 2015-01-30

Kopiera länk