• Hem
  • Vita jobb
sida

Vita jobb

Utveckla arbetet mot svartjobb och skatteflykt

En kommun av Västerås storlek upphandlar varje år varor och tjänster till stora belopp. Upphandlingsverksamheten är omgiven av omfattande regelverk för att garantera att inga företag ska särbehandlas på osakliga grunder. Trots att både EU-nivå och nationell nivå kräver omfattande dokumentation vid anbudsförfarande hamnar en del pengar från offentlig upphandling i företag som sysslar med ekonomisk brottslighet. Den ekonomiska brottsligheten omfattar miljardbelopp i Sverige varje år.

Det kan handla om bokföringsfusk, pengatvätt och skatteflykt. Det kan även handla om företag som vinner upphandlingar genom att utnyttja människor i en utsatt situation som arbetskraft med dåliga arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor. Seriösa företag kan inte konkurrera med skumraskföretagen på lika villkor. Det är skadligt för både näringsliv och anställda.

Vi anser att det är viktigt att vi lokalt kan sätta fokus på branscher där lönedumpning genom dåliga villkor och/eller svartjobb är vanligt. I Malmö har man sedan några år tillbaka arbete enligt en modell kallad Vita jobb.

”Vita jobb” är ett verktyg mot svartarbete och social dumping vid offentlig upphandling. Vita jobb är ett samarbetsprojekt mellan ett antal fackliga organisationer inom sektorer som är speciellt utsatta för konsekvenserna av svartarbete. En handbok har tagits fram som tar upp rättsliga möjligheter för offentliga myndigheter och organ att agera för att förebygga, uppdaga och åtgärda svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det finns praktiska tips på hur man kan upptäcka osund anbudskonkurrens bland annat genom avvikande nyckeltal.( T.ex. låga personalkostnader i förhållande till omsättningen). Vänsterpartiet anser att metoden ”Vita jobb” även bör utvecklas, anpassas och implementeras i Västerås stad.

Åtgärder måste också till för att förhindra att våra skattemedel hamnar i skatteparadis. Skatteparadisen har inte bara låga eller obefintliga skatter utan även obefintliga bokföringslagar. Internationella valutafonden (IMF) listar årligen vilka länder och områden det rör sig om.

  1. Vi yrkar att Västerås stad ska anpassa, utveckla och implementera metoden ”Vita jobb” för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling.
  2. Vi yrkar att Västerås stad utesluter företag med anknytning till offshore-ekonomier(skatteparadis) vid alla former av upphandlingar eller i andra former av verksamheter där betalning sker med våra skattepengar. Det ska omfatta offshore-ekonomier enligt IMFs lista och vara stater/områden utanför EU/EES.

 

Vasiliki Tsouplaki, Per Lithammer, Rickard Borg, Karin Thorborg

Vänsterpartiet Västerås

 

Kopiera länk