Aktuellt

1 2 3 20

Arbetstidsförkortning för äldre arbetstagare

Det kommer att saknas många lärare inför skolstarten i höst, och bristen på behöriga lärare, fritidspedagoger och övriga pedagoger förväntas att öka alltmer under de kommande åren. Många av stadens medarbetare närmar sig pensionsåldern och en hel del väljer att sluta ett par år innan de har fyllt 65 år.

Det är inte tillräckligt många som söker till lärarutbildningarna för att vi ska kunna täcka upp efter de som försvinner. Det tar dessutom 4-5 år innan de som nu startar sin utbildning är redo att börja arbeta som lärare. Konkurrensen mellan kommunerna i jakten på behöriga lärare hårdnar och vi tappar lärare till grannkommuner som bland annat kan erbjuda högre löner.

Det är uppenbart att vi skulle vara hjälpta av att kunna behålla så många pedagoger som möjligt fram till pensionsåldern och vill därför att Västerås stad ska kunna använda sig av 80-90-100-modellen. Modellen innebär att medarbetare som har fyllt 61 år, och arbetat minst 10 år inom kommunen, kan bli erbjudna att gå ner till 80 procents arbetstid. De får 90 procent av lönen och 100 procent inbetalning till tjänstepension.

Den här modellen underlättar för medarbetaren att orka vara kvar till pensionen. Den ökar också möjligheten för erfarna, kunniga medarbetare att föra över sin kompetens till andra. I Helsingborg har man använt sig av den här modellen i flera år och den har spridit sig till omfatta fler och fler arbetsgrupper.

I Västerås handlar det om hundratals pedagoger som vi skulle kunna behålla om vi kunde erbjuda möjligheten att gå ner i arbetstid när vi ser behov av det. Det är inte fråga om en rättighet, utan om en möjlighet för kommunen att kunna erbjuda attraktiva arbetsvillkor och därmed behålla den äldre personalen längre.

 

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

–  Att en arbetstidsförkortning enligt modellen 80-90-100 erbjuds till pedagoger som har fyllt 61 år inom grundskolan och gymnasieskolan.

 

Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                Agneta Hermansson                  Harri Åman

Västerås 180607

Cykelservicestation

Ju fler som väljer cykeln, desto bättre är det för oss alla. Cykeln är ett snabbt, flexibelt och pålitligt färdmedel som tar liten plats och den är tyst och miljövänlig. Cyklisterna är viktiga i vårt arbete för att bygga en hållbar och attraktiv stad.

För att så många som möjligt ska ha cykeln som det bästa och självklara valet i vardagen vill vi på olika sätt arbeta för att underlätta för cyklisterna. Ett sätt är att inrätta en cykelservicestation där man kan hänga upp sin cykel i bekväm arbetshöjd för att pumpa och tvätta sin cykel, utföra enklare reparationer och fylla på vattenflaskan.

I många andra kommuner finns det eller planeras det för cykelservicesationer. Den bifogade bilden är från Malmö, som har en mycket uppskattad cykelservicestation. Vänsterpartiet vill öka cyklandet i Västerås, en cykelservicestation är en del i att göra Västerås till en cykelstad värd namnet.

 Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

– Att tekniska nämnden får i uppdrag att upprätta en centralt belägen cykelservicestation.

 

Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                Agneta Hermansson                  Harri Åman

Västerås 180412

 

 

Feministisk stadsplanering

Hur vi organiserar våra samhällen och våra bostadsområden får effekt på allt ifrån trivsel och trygghet till hur vi rör oss och verkar. Det är vanligt att den fysiska planeringen och markanvändningen i högre utsträckning svarar mot mäns behov än mot kvinnors. Viktiga frågor är därför vem det är vi bygger och planerar för samt på vilket sätt det sker. Vems kunskaper vinner legitimitet och vem ges insyn och möjlighet att påverka?

Västerås stad har arbetat utifrån ett jämställdhetsperspektiv, bland annat hur vi använder grönområden. Det gav ett mycket intressant resultat, bland annat framkom att kvinnor i högre grad använder sig av grönytorna. Trots att Västerås stad gör en hel del vill Vänsterpartiet att ett jämställdhetsperspektiv ska genomsyra allt. Förutom själva bebyggelsemiljön handlar det om ljussättning, när vi namnger nya gator, offentlig konst, för att nämna några.

Vänsterpartiet vill att Västerås stad utvärderar sitt tidigare jämställdhetsarbete och tar fram en modell för att feministisk stadsplanering ska genomsyra allt arbete.

 

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta:

– Att berörda nämnder får i uppdrag att utvärdera tidigare arbeten och studier i syfte att ta fram en modell för feministisk stadsplanering.

– Att berörda nämnder tar fram en checklista med tydliga jämställdhetsmål.

– Att berörda nämnder utfår från ett jämställdhetsperspektiv vid namngivning av nya torg, platser, gator och områden.

– Att kulturnämnden utgår från ett jämställdhetsperspektiv vid offentlig konstnärlig utsmyckning.

 

 

Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                              Harri Åman                 Agneta Hermansson

Västerås 2018-03-08

Västerås stads inblandning i fritt wifi på offentlig plats

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S)               

 

I januari kunde man läsa i bland annat vlt att Västerås stad ska delta i ett samarbete för att erbjuda gratis wifi på vissa offentliga platser. Kommunens medverkan motiveras med att man på det sättet skulle kunna samla in information om hur man rör sig i vissa områden utifrån kön, ålder och bostadsområde bland annat för att använda i stadsplaneringen.

Med anledning av det och den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla den 25:e maj vill jag därför ställa några frågor till kommunstyrelsens ordförande:

 

  1. Stämmer det att kommunen kommer att delta i projektet och samla in denna information?

Om ja:

  1. Hur väl efterlever man då dataskyddsförordningen med avseende på integritet och att inte samla in onödig ”bra att ha”-information?
  2. Hur säkerställer man att den som godkänner avtalet verkligen förstår vilken typ av uppgifter som lämnas ut?
  3. Kommer man att få godkänna varje gång man kopplar upp sig på nätet eller förutsätts det att man godkänt livet ut?
  4. Hur säkerställer man att inte omyndiga godkänner avtal samt att det är brukaren av telefonen som kartläggs och ingen annan?

 

Olle Kvarnryd (V)

2018-03-05

Förskoleplats till barn som bor på skyddat boende

Motion till Västerås kommunfullmäktige

Barn som har upplevt våld påverkas negativt. När våldet sker inom den närmaste familjen är det extra skadligt. Barn som har upplevt eller blivit utsatta för våld bor med sin mamma på skyddat boende saknar ofta en förskoleplats. Trots att barnen har behov av trygghet och rutiner i en miljö som dom känner igen, samtidigt som mammorna behöver tid för sig själv för att orka med föräldraskapet. I Jönköping jobbar dom utifrån en modell ”etablerad placering” där ett antal förskolor erbjuds till barn som bor på ett skyddat boende. Dessa förskolor har en utbildning och kompetens att arbeta med barn som har upplevt våld.

Vänsterpartiet Västerås vill att Västerås stad också ska erbjuda förskoleplats även till de barn som tillfälligt bor på ett skyddat boende i kommunen. Västerås stad behöver också jobba mer strukturerat kring skyddade uppgifter, när det gäller dessa barn.

 

Därför föreslår vi kommunfullmäktige att besluta:

– Att förskolenämnden ska erbjuda barn som bor på skyddat boende förskoleplats, med minst 3 timmar per dag i veckan.

– Att förskolenämnden utbildar personal vid minst två förskolor kring barn som har upplevt eller blivit utsatta för våld.

– Att de förskolor som har fått ovan nämnda utbildning erbjuder skyndsamt förskoleplats för barn som bor på skyddat boende.

– Att de pedagogiska nämnderna tar fram ”skyddade rutiner” när det gäller barn som bor på skyddat boende.

 

 

 

Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                     Harri Åman                         Agneta Hermansson

Vänsterpartiet Västerås 2017-12-07

Skolan som kostnadsfri

Fråga till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure-Eriksson (C)

Under förra mandatperioden tog dåvarande Barn- och ungdomsnämnden ett dokument ”Riktlinjer för kostnadsfri grundskola/grundsärskola”. Syftet med riktlinjen var att säkerställa att grundskolans verksamhet ska vara kostnadsfri och uppmärksamma dolda kostnader.

När denna riktlinje infördes arbetade man aktivt med den i olika forum med både rektorer och pedagoger. Riktlinjen var allmänt känd. Men nu ställer jag mig frågande till hur många ute på våra skolor som har kännedom om riktlinjen, eftersom jag under den senaste tiden har fått vittnesmål efter vittnesmål från vårdnadshavare om att riktlinjen inte följs.

Mina frågor blir därför:

– Hur säkerställer du som ordförande att Riktlinjer för kostnadsfri grundskola/grundsärskola efterföljs på våra skolor?

– Hur informerar förvaltningen nya rektorer kring vilka riktlinjer vi har?

H&M bränner kläder i Västerås

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S)               

Enligt Uppdrag granskning brände H&M omkring 19 ton av nyproducerade kläder i Västerås i vårt kraftvärmeverk under 2016. Dessa kläder har i vissa fall haft höga halter av otillåtna kemikalier enligt repotaget. Det föranleder mig att ställa följande frågor:

– På vilket sätt säkerställer Mälarenergi att företag redovisar vilka gifter deras avfall innehåller?

– Har Mälarenergi några riktlinjer kring vad som kan lämnas in för förbränning?

– Kommer Mälarenergi fortsättningsvis att ta emot kläder för förbränning från H&M?

 

 

Anna Maria Romlid (V)

2017-11-24

Vänsterpartiet Västerås söker politisk sekreterare

Vänsterpartiet Västerås kommunala grupp söker en politisk sekreterare på 40 % med start från 8 januari till 22 oktober 2018, eller enligt överenskommelse.

Vänsterpartiet är i opposition i Västerås. Majoriteten består av S, MP, C och KD.

Vi söker dig som är väl insatt i Vänsterpartiets politik och delar våra värderingar. I tjänsten ingår det att ta fram underlag till politiska ställningstaganden, mediekontakter, omvärldsbevakning och kommunikation med allmänheten och partiet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med sociala medier, rörlig bild, foto, layout och design. Det är dessutom extra meriterande av arbete i politiska organisationer och erfarenhet av att arbeta i valrörelse.

Anställningen omfattar 40 %.

Tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning.  Lön enligt avtal.

Sista ansökningsdatum är 30/11.

 

Välkommen med din ansökan till:

Anna Maria Romlid
E-post: [email protected]
Telefon: 076-569 48 87

Toaletter vid våra större lekplatser

Västerås har många fina och större lekplatser, exempelvis Poesiparken, som inte bara används av familjer i närområdet utan även som utflyktsmål för många.  Barnfamiljer som åker på utflykt stannar i genomsnitt ett par timmar, leker och kanske fikar. Under den tiden behöver troligtvis någon i sällskapet uppsöka en toalett. Det är därför en stor brist att det inte finns offentliga toaletter vid alla våra utflyktslekparker. I dagsläget finns det bara toaletter vid Djäknebergets lekpark och i Stadsparken. Detta resulterar i att närliggande områden blir tillfälliga toaletter istället.

 

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktiga att besluta:

– att Tekniska nämnden tar fram en investeringsplan för offentliga toaletter i närheten av utflyktslekparkerna.

 

 

Vasiliki Tsouplaki                        Anna Maria Romlid                    Olle Kvarnryd                    Harri Åman

Västerås 2017-09-07

 

Utförsäljning av bostäder

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S)               

Vårt kommunala bostadsbolag Mimer har gått ut i media och berättat att de planerar att sälja ut 749 lägenheter på Bäckby och Skallberget. Vänsterpartiet ser det som en mycket oroande utveckling där det fattas beslut om att satsa på Bäckby och Skallberget i kommunstyrelsen, samtidigt som majoriteten lägger ner Bäckbyskolan och nu planerar för utförsäljning av hyresbostäder.

Syftet med allmännyttan är att säkerställa trygga och prisvärda bostäder till alla. Det är också en bild som gemene man också har. Därför är det inte konstigt att hyresgästerna som nu bor i de hem som Mimer planerar att sälja blir oroliga för vad som kommer att hända med deras hem nu.

Mimer är vårt bästa bostadspolitiska verktyg. Tidigare utförsäljningar visar att privata aktörer inte blir de långsiktiga ägare som vi från Vänsterpartiet vill se. Det är bara allmännyttan som på ett tydligt sätt har ett uppdrag att tillvarata invånarnas rätt till ett bra boende framför det ekonomiska intresset.

 

Det föranleder mig till att ställa följande frågor:

– Mimers VD har framfört att skälet till försäljning är att få in fler fastighetsaktörer för att utveckla dessa områden. Vad tänker ni från den politiska ledningen att ett annat fastighetsbolag ska kunna göra som inte Mimer klarar av idag?

-Vilka garantier kan du ge de hyresgästerna som känner oro inför planerad försäljning av deras hem?

– Anser du att försäljningen är en principiellt viktig fråga och planerar ni därför att ta upp frågan i kommunfullmäktige?

 

Vasiliki Tsouplaki (V)

2017-08-14

1 2 3 20
EN SKOLA FÖR ALLA
Vill du veta mer om hur Vänsterpartiet vill förbättra skolan i Västerås? Läs vårt nya skolpolitiska program. Ladda ner Vänsterpartiet Västerås skolpolitiska program här!
NYHETSBREVET
Vill du veta mer om vad vi gör och tycker? Då ska nu anmäla dig till vårt nyhetsbrev. Klicka här för att prenumerera!
BLI MEDLEM

Det går att förändra världen om man vill. Fast knappast ensam. Bli medlem i Vänsterpartiet. Första året kostar bara 100 kr.
Klicka här för att bli medlem!

Gilla oss på Facebook!